BIM-Templates

Een goeie bedrijfsworkflow kan enkel tot stand komen door goede afspraken te maken. En een bedrijfstemplate helpt om deze afspraken helder en werkbaar te maken voor alle medewerkers.

studiov2 vertrekt meestal vanuit een BIM-implementatie of BIM-advies om een template te bouwen of aan te passen. De werkmethodiek en het DNA van het bedrijf zijn immers zeer belangrijke elementen om de verwachtingen af te stemmen op de BIM-afspraken die gemaakt worden met alle bedrijfsprofielen.

Ook het blijvend opvolgen en bijwerken van templates behoort tot onze activiteiten.