BIM-advies op maat

studiov2 verschaft BIM-advies op maat van uw bedrijf, en dit in diverse modelling en model-cheking pakketten. Het verbeteren van de interne workflow is het doel, een bedrijfstemplate, objecten op maat, specifieke schedules en scripts de tools. Om tot het beste resultaat te komen werken we volgens een vast stappenplan, dat inhoudelijk volledig op maat van de klant wordt uitgewerkt.

image attribution: www.hippopotable.comBij aanvang voeren we een zogenaamde “BIM-scan” uit, een doorlichting van uw bedrijfsomgeving op vlak van workflow, BIMskills en -tools. Dat resulteert in een uitgebreid rapport op maat van uw bedrijf. U vindt daarin een evaluatie terug van de huidige en gewenste situatie op vlak van BIM en op vlak van algemene workflow. Ook wordt naast technologie en organisatie aandacht besteed aan de mensfactor. 

De BIM-scan bestaat uit een reeks interviews met zoveel mogelijk medewerkers, en in ieder geval met alle rollen die (nauw) zullen betrokken worden bij de BIM-implementatie. Tijdens deze gesprekken pijlen wij niet alleen naar software-gewoontes of BIM-kennis, maar proberen wij ook en vooral een duidelijk beeld te krijgen van het DNA van uw bedrijf. Eenmaal we een beter inzicht hebben in de werkmethodes, types projecten, aanwezige tools en belangrijkste knelpunten, kunnen we veel beter inschatten waar het grootste potentieel voor BIM ligt binnen uw bedrijf, maar ook waar de belangrijkste struikelblokken voor een implementatie zich mogelijks bevinden…