(BIM-)advies op maat

image attribution: www.hippopotable.com

studiov2 verschaft BIM-advies op maat van uw bedrijf, en dit in diverse modelling en model-cheking pakketten. Het verbeteren van de interne workflow is het doel, een bedrijfstemplate, objecten op maat, specifieke schedules en scripts de tools. Om tot het beste resultaat te komen werken we volgens een vast stappenplan, dat inhoudelijk volledig op maat van de klant wordt uitgewerkt.
Bij aanvang voeren we een zogenaamde "BIM-scan" uit, een doorlichting van uw bedrijfsomgeving op vlak van workflow, BIMskills en -tools. Dat resulteert in een uitgebreid rapport op maat van uw bedrijf. U vindt daarin een evaluatie terug van de huidige en gewenste situatie op vlak van BIM en op vlak van algemene workflow. Naast technologie en organisatie wordt ook aandacht besteed aan de menselijke factor.

De BIM-scan bestaat uit een reeks interviews met zoveel mogelijk medewerkers, en in ieder geval met alle rollen die (nauw) zullen betrokken worden bij de BIM-implementatie. Tijdens deze gesprekken pijlen wij niet alleen naar software-gewoontes of BIM-kennis, maar proberen wij ook en vooral een duidelijk beeld te krijgen van het DNA van uw bedrijf. Eenmaal we een beter inzicht hebben in de werkmethodes, types projecten, aanwezige tools en belangrijkste knelpunten, kunnen we veel beter inschatten waar het grootste potentieel voor BIM ligt binnen uw bedrijf, maar ook waar de belangrijkste struikelblokken voor een implementatie zich mogelijks bevinden.

"studiov2 helpt ons reeds enkele jaren bij de ontwikkeling van onze BIM workflows. Hierin zijn ze eerlijk in wat er écht mogelijk is, wat praktisch ook haalbaar is. Telkens afgetoetst met de realiteit en op onze maat."

D. Nuyts - BIM-responsible ARCH&TECO

Een BIM-scan resulteert in een helder, genuanceerd, maar onverbloemd verslag dat de glashelder de pijnpunten blootlegt. Niet enkel op gebied van BIM, maar heel vaak ook over de volledige werking van het bedrijf, de algemene workflow en de verstandhouding tussen de verschillende rollen van een bedrijf. Wij zijn er immers rotsvast van overtuigd dat een tool alleen nooit alle problemen zal oplossen (al kan je uiteraard wel de nodige opleidingen bij ons volgen). In tegendeel, zonder de juiste ommezwaai in de organisatie zal een nieuwe tool vaak bepaalde problemen nog vergroten of er nieuwe creëren, door foute verwachtingen enerzijds, maar ook door het slecht plannen van de nodige stappen anderzijds. studiov2 heeft als missie de juiste tools voor uw bedrijf te vinden en deze op een correcte en vlotte manier te helpen implementeren.

Benieuwd naar onze aanpak? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een vrijblijvend kennismakinggesprek!