Parametrisch object voor platte daken in Archicad

Hoewel er meerdere oplossingen bekend zijn om platte daken in Archicad te modelleren, zijn er weinig of geen ‘ideale’ oplossingen. Vaak zijn de oplossingen een vereenvoudiging van de realiteit (een ‘platte’ Slab of een Roof met een helling van 0°) en bijgevolg enkel bruikbaar in eenvoudige gevallen of in voorontwerp-fase. Soms leunen ze dichter aan bij de realiteit, maar zijn ze nogal ‘bewerkelijk’ om in een vroege fase van het ontwerp toe te passen en bijgevolg gevoelig voor (coördinatie)fouten bij aanpassingen van het ontwerp.
Het ontwerp-object voor platte daken van studiov2 biedt hier een antwoord op.Meer…