BIM in je eigen stijl

We zoeken regelmatig naar nieuwe manieren om via onze modellen te communiceren. We zijn ervan overtuigd dat BIM en een uitgesproken grafische stijl perfect kunnen samengaan…Meer…

Grafische weergaves bij BIM – lastig?

In een eerder bericht toonden we met studiov2 al dat het mogelijk is om zeer uiteenlopende weergaves te genereren vanuit een BIM-model. Hierbij leiden we steeds de volledige weergave (rechtstreeks, automatisch en zonder nabewerking) uit het model af én streven we ernaar dat dit van de gebruiker weinig of geen extra moeite vraagt.
Meer…

BIM: één model, meerdere grafische weergaves

Het is een veel gehoorde ‘klacht’ over BIM: het grafisme van de (2D) documenten beantwoordt niet aan de verwachtingen van de ontwerper. Bij studiov2 zijn we ervan overtuigd dat we het maximale kunnen halen uit de gangbare BIM-pakketten qua grafische weergave . Meer…

SCAN-to-BIM bij renovatieprojecten

Puntenwolken zijn de ideale bron van informatie bij renovatieprojecten. Bij deze groeiende markt is het immers heel belangrijk om de bestaande situatie accuraat in kaart te brengen. Elke ontwerper die zelf ooit in de weer was met stokmeters, rolmeters, een digitaal meettoestel en wie weet zelfs een hoekmeter, weet maar al te goed dat dit een tijdrovende en dus dure aangelegenheid kan zijn…Meer…

Parametrisch object voor platte daken in Archicad

Hoewel er meerdere oplossingen bekend zijn om platte daken in Archicad te modelleren, zijn er weinig of geen ‘ideale’ oplossingen. Vaak zijn de oplossingen een vereenvoudiging van de realiteit (een ‘platte’ Slab of een Roof met een helling van 0°) en bijgevolg enkel bruikbaar in eenvoudige gevallen of in voorontwerp-fase. Soms leunen ze dichter aan bij de realiteit, maar zijn ze nogal ‘bewerkelijk’ om in een vroege fase van het ontwerp toe te passen en bijgevolg gevoelig voor (coördinatie)fouten bij aanpassingen van het ontwerp.
Het ontwerp-object voor platte daken van studiov2 biedt hier een antwoord op.Meer…