CDM BIM-coördinatie

Als onderaannemer in de TV BOGDAN & VAN BROECK | BAS, werden we recent geselecteerd als BIM-expert voor een multifunctioneel project (brandweerkazerne & sportinfrastructuur) in Anderlecht voor de Société de’Aménagement Urbain (SAU).
Studiov2 is de BIM-expert binnen het bouwteam en de BIM-coördinator van het bouwteam.

architect: BOGDAN & VAN BROECK
ir stabiliteit: BAS
technieken: RCR studiebureau
EPB: iVec
akoestiek: Venac
BIM: studiov2
oppervlakte: 5.700 m² gross
budget: 9.835.000,00 euro excl. BTW en erelonen
timing: selectie 2020 | oplevering 2024
status: definitief ontwerp

H@W model & coördinatie

Studiov2 werd door de bouwheer aangesteld als BIM-coördinator voor de fase definitief ontwerp tot aanbesteding. Daarnaast werd studiov2 gevraagd door de ontwerper architectuur om het deelmodel Architectuur mee te helpen opbouwen voor aanbesteding.

Tijdens de uitvoeringsfase is studiov2 verantwoordelijke voor de BIM-coördinatie van de technieken en de doorstroom van essentiële beheersdata.

Bouwheer:             Durabrik nv

Architect:                Salens architecten

Technieken:           Ingenium

Stabiliteit:               Establis

Interieur:                 FiveAM

Oppervlakte:         15768,23 m2

LIC model & coördinatie

Opmaak van het deelmodel Architectuur en coördinatie ‘architectuur’ voor een nieuw onderwijsgebouw i.o.v. de onwterpende architecten.

Advies aan bouwheren

Studiov2 werd gevraag door de Provincie West-Vlaanderen om haar te begeleiden in een onderzoeksproject naar renovatie van appartementsgebouwen met mede-eigendom.

Deze begeleiding omvat het schrijven van aanbestedingsdocumenten inzake BIM en de verdere begeleiding doorheen het project.Meer…

Opleiding op maat

BEL-architecten vroeg studiov2 om haar archicadskills bij te schaven in een tweedaagse opleiding op maat.

De eerste dag werden de basis modelleerskills behandeld terwijl de tweede dag meer focuste op advanced modeling en template settings.

Scan-to-BIM op wijkniveau

Naar aanleiding van een inbreidingsproject werd studiov2 gevraagd een scan-to-BIM model op te bouwen van een volledig bouwblok.

Een model met verschillende levels of detail: de gemene muren en de aanpalende bebouwing werd met een hoger detailniveau gemodelleerd dan de omliggende bestrating en gebouwen. Alle peilen van het terrein en de aanpalende bestrating werd gelinkt aan het TAW.