Parametrisch object voor platte daken in Archicad

Hoewel er meerdere oplossingen bekend zijn om platte daken in Archicad te modelleren, zijn er weinig of geen ‘ideale’ oplossingen. Vaak zijn de oplossingen een vereenvoudiging van de realiteit (een ‘platte’ Slab of een Roof met een helling van 0°) en bijgevolg enkel bruikbaar in eenvoudige gevallen of in voorontwerp-fase. Soms leunen ze dichter aan bij de realiteit, maar zijn ze nogal ‘bewerkelijk’ om in een vroege fase van het ontwerp toe te passen en bijgevolg gevoelig voor (coördinatie)fouten bij aanpassingen van het ontwerp.
Het ontwerp-object voor platte daken van studiov2 biedt hier een antwoord op.

Dit parametrisch object is makkelijk in te stellen in 2D en 3D, heeft verschillende opties voor afvoerpunten (centraal, in de hoeken, met of zonder ‘goot’, …) en wordt correct gevisualiseerd (3D, plan, snede) met de nodige arceringen die ingesteld kunnen worden in de settings. Ook het al dan niet gebruiken van hellings-chape of isolatie-spieën is een optie.

Momenteel wordt dit object voorbereid voor Archicad 21.
Bezorg ons je gegevens als je op de hoogte wenst te blijven!

Geplaatst in objecten en getagd met , .