Hybride modellen

In opdracht van Tides werd een BIM opgemaakt van een beschermd stationsgebouw. Omwille van de complexiteit van de ornamentiek werd gekozen voor een hybride aanpak.

Omdat het hier om een erfgoedpand gaat werd resoluut gekozen voor 3dscanning als basis. Deze 3dscan werd omgezet naar een hybride BIM waarbij een basismodel in Revit werd aangekleed met ornament uit archicad. En dat allemaal dmv hyperlinks en ifc-uitwisseling.

De reden daartoe is de eenvoud van complex modeling in archicad, terwijl het werkinstrument van de klant Revit is. Een weloverwogen strategie van aanpasbare en/of integraal te vervangen elementen lag hierbij aan de basis.

realvisuals stond in voor de 3dscan en deze visualisatie

Geplaatst in IFC-uitwisseling, puntenwolk en getagd met , .