Analyse – RTEK

Bij designbureau RTEK – specialist in aluminium gevelbekleding –  is studiov2 recent gestart met een software-analyse. Na een gespreksronde op het bedrijf, waarbij verschillende medewerkers werden geïnterviewd, leverden we een uitgebreid rapport af, met daarin advies op maat omtrent software, opleiding, workflow, pilootproject en dergelijke meer.Meer…

BIM: één model, meerdere grafische weergaves

Het is een veel gehoorde ‘klacht’ over BIM: het grafisme van de (2D) documenten beantwoordt niet aan de verwachtingen van de ontwerper. Bij studiov2 zijn we ervan overtuigd dat we het maximale kunnen halen uit de gangbare BIM-pakketten qua grafische weergave . Meer…

LOD/LOG volgens studiov2

LOD is zowat het meest gebruikte en tegelijk minst duidelijke acroniem in de BIM-wereld. Bij studiov2 beschouwen we dit in de eerste plaats als een afsprakenstelsel binnen een opdracht. Meer…

SCAN-to-BIM bij renovatieprojecten

Puntenwolken zijn de ideale bron van informatie bij renovatieprojecten. Bij deze groeiende markt is het immers heel belangrijk om de bestaande situatie accuraat in kaart te brengen. Elke ontwerper die zelf ooit in de weer was met stokmeters, rolmeters, een digitaal meettoestel en wie weet zelfs een hoekmeter, weet maar al te goed dat dit een tijdrovende en dus dure aangelegenheid kan zijn…Meer…

Implementatie – TIDES

Bij het multi-disciplinaire TIDES architecture & engineering is studiov2 recent gestart met een BIM-implementatie. Na een grondige analyse van het kantoor, waarbij alle medewerkers van het bedrijf werden geïnterviewd, leverden we een uitgebreid rapport af, met daarin advies op maat omtrent software, opleiding, workflow, pilootproject en dergelijke meer.Meer…

Parametrisch object voor platte daken in Archicad

Hoewel er meerdere oplossingen bekend zijn om platte daken in Archicad te modelleren, zijn er weinig of geen ‘ideale’ oplossingen. Vaak zijn de oplossingen een vereenvoudiging van de realiteit (een ‘platte’ Slab of een Roof met een helling van 0°) en bijgevolg enkel bruikbaar in eenvoudige gevallen of in voorontwerp-fase. Soms leunen ze dichter aan bij de realiteit, maar zijn ze nogal ‘bewerkelijk’ om in een vroege fase van het ontwerp toe te passen en bijgevolg gevoelig voor (coördinatie)fouten bij aanpassingen van het ontwerp.
Het ontwerp-object voor platte daken van studiov2 biedt hier een antwoord op.Meer…